Sprawdź samochód online przed zakupem. Nowe narzędzie już dostępne.

Motocykle trójkołowe na kat. B – dlaczego homologacja L5e ma znaczenie?

Ten artykuł ma 6 stron:

Czy stanowisko ministerstwa jest uzasadnione prawnie?

Gdyby ktoś jednak podnosił zarzut, iż opinie przedstawicieli organów administracji publicznej, zawarte nawet w oficjalnych komunikatach, nie są źródłem obowiązującego prawa i przez to nie trzeba ich uwzględniać, wykażemy, że w tym przypadku się myli. Wystarczy wziąć pod uwagę podstawowe zasady nauki prawa.
Interpretując przepis, po pierwsze nie powinniśmy wyrywać go z kontekstu, lecz przeanalizować na tle ustawy i jej związku z pozostałymi aktami prawnymi – krajowymi i unijnymi. Po drugie, należy wziąć pod uwagę intencję samego ustawodawcy — w tym wypadku grupy posłów Kukiz’15, którzy złożyli na ręce Marszałka Sejmu stosowny projekt ustawy.

Harley-Davidson Freewheeler - motocykl z homologacją L5e (Fot. Harley-Davidson).

Sprawdźmy może najpierw, do jakich przepisów zewnętrznych odwołuje się ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w której zawarto nowe uprawnienie. W przypisie nr 1 stwierdza się wyraźnie, że:

„Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18) (…).”

Idąc dalej, przeanalizujmy, jak definiuje motocykl (w tym jego trójkołową wersję) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1990). Po ostatnich zmianach, które wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r., istotne będą tu dwa zapisy:

  • „Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: (…) 45) motocykl – pojazd samochodowy dwukołowy kategorii L3e albo dwukołowy z bocznym wózkiem kategorii L4e, albo trójkołowy kategorii L5e o symetrycznym rozmieszczeniu kół, spełniający kryteria klasyfikacji dla pojazdów odpowiednio dla kategorii L3e albo L4e, albo L5e, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr168/2013 z dnia 15stycznia 2013r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu-lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz.Urz. UEL60 z02.03.2013, str.52, z późn. zm.);”
  • „Załącznik nr 2: 4. Kategoria L: pojazdy dwukołowe lub trójkołowe, niektóre pojazdy czterokołowe, w tym: (…) 3) kategoria L3e – motocykle dwukołowe bez bocznego wózka; 4) kategoria L4e – motocykle dwukołowe z bocznym wózkiem; 5) kategoria L5e – motocykle trójkołowe (…).”

Ponadto w przypisie nr 1 do tytułu aktu prawnego jest wyraźnie zapisane, że:

„Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: (…)
7) dyrektywy 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu — lub trzy kołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 399, z późn. zm.);”

Can-Am Spyder RT - trójkołowy motocykl z homologacją L5e (Fot. Can-Am).

Idąc po nitce do kłębka, docieramy do wspomnianej dyrektywy 2002/24/WE, która wyraźnie łączy motocykle trójkołowe z homologacją L5e. Art. 1 pkt 2 ppkt c) stanowi:

„c) motocykle trzykołowe, to jest pojazdy posiadające trzy koła umieszczone symetrycznie (kategoria L5e), wyposażone w silnik o pojemności skokowej większej niż 50 cm³, w przypadku silnika ze spalaniem wewnętrznym lub o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nie większej niż 45 km/h.”

Uchylające ww. dyrektywę Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców definicję powyższą utrzymuje w mocy. Artykuł 3 pkt 69) trzykołowy pojazd silnikowy definiuje jako:

„pojazd trzykołowy z napędem spełniający kryteria klasyfikacji dla pojazdów kategorii L5e;”

Zatem przepisy unijne nie pozostawiają cienia wątpliwości, co do znaku równości między pojazdem trójkołowym a homologacją L5e. Jeżeli jeszcze wahamy się, czy nowe uprawnienie w Polsce obejmuje wyłącznie motocykle L5e, należy sprawdzić intencję samego ustawodawcy. Sejmowy druk nr 1654 z dnia 5 czerwca 2017 r. zawiera następujące sformułowanie:

„W projektowanej nowelizacji proponuje się skorzystanie z uprawnienia określonego w art. 6 ust. 3 lit. a Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/126/WE poprzez przyznanie posiadaczom prawa jazdy kategorii B uprawnienia do kierowania motocyklem trójkołowym — pod warunkiem, że posiada ją oni prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat”

Honda Goldwing przerobiona na wersję trójkołową w USA (Fot. WMW Moto Center)

W opinii prawnej Biura Analiz Sejmowych, przedłożonej Marszałkowi Sejmu, stwierdza się, że przytaczana wyżej dyrektywa unijna o prawach jazdy odsyła w kwestii definicji motocykla trójkołowego do dyrektywy 2002/24/WE. Zauważono zarazem, że z racji jej uchylenia właściwą definicję stwierdza art. 4 i załączniki rozporządzenia nr 168/2013. Ponadto wskazano pośrednio, że nowy przepis wprowadza również część uprawnień kat. A1 w zakresie motocykli trójkołowych do 15 kW.

Kontynuuj czytanie na kolejnych stronach:

Podziel się:

Przeczytaj także:

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy

Pokaż wszystkie komentarze

Także w kategorii Blogi:

XXI Międzynarodowy Zlot Citroëna 2CV w Toruniu - relacja Mercedes 450 SL (R107) - wyjęcie silnika Ford B-Max - rodzina 500+ Maciek testuje: Honda HR-V Czy bać się sztywnej osi? Motocykl z automatyczną skrzynią biegów na tle historii i obowiązujących przepisów Używany Fiata Seicento - test - Auto Dla Kowalskiego [wideo] Szczera i osobista relacja: salon samochodowy w Genewie 2016 Lexus GS 450h F Sport – test [wideo] Spotkanie z legendą – Williams FW14B Ferrari F12berlinetta ulicznie Checker Marathon - klasyczna żółta taksówka