Pomóż nam tworzyć Autokult! Co chcesz tu zmienić?

Lightbary i halogeny w motocyklach – czy i kiedy dodatkowe oświetlenie jest zgodne z prawem?

Jakiś czas temu, w innym miejscu, omówiliśmy różnicę między reflektorami przeciwmgłowymi a dalekosiężnymi oraz przytoczyliśmy przepisy prawa, regulujące sposób ich montażu oraz właściwości świetlne. W międzyczasie pojawiło się sporo pytań dotyczących oświetlenia tego typu w motocyklach, a zwłaszcza kwestii popularnych „lightbarów” montowanych głównie w ciężkich cruiserach i chopperach.

Moto Guzzi California Touring SE 2016, fabrycznie wyposażona w dodatkowe oświetlenie (lightbar).

Moto Guzzi California Touring SE 2016, fabrycznie wyposażona w dodatkowe oświetlenie (lightbar). (Fot. Moto Guzzi, motoguzzi-poland.pl)

Ten artykuł ma 2 strony:

Część 1.

Postanowiliśmy omówić problem w formie pytań i odpowiedzi, bazując ściśle na zapisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (ze zm.; tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 305) z uwzględnieniem rozporządzenia zmieniającego z dnia 15 czerwca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 858). Zakładamy przy tym, iż porady te dotyczą tych Czytelników, którzy są zainteresowani tym, aby dodatkowe oświetlenie ich motocykli było zgodne z obowiązującymi przepisami.

Pytanie: Mój cruiser posiada fabryczną lampę emitującą światło mijania i długie. W celu polepszenia widoczności zamontowałem z obu stron głównego klosza mniejsze, symetryczne lightbary w postaci świateł dalekosiężnych. W rezultacie mam teraz jedno światło mijania oraz trzy światła długie. Czy jest to zgodne z przepisami?

Odpowiedź: Niestety, nie. Nawet jeżeli wspomniane lampy posiadają stosowną homologację, to przepisy prawa dopuszczają wyposażenie motocykla w jedno lub dwa światła drogowe. Jedynie w sytuacji, kiedy jego szerokość przekracza 1,3 m, liczba świateł może być taka jak w pojazdach samochodowych – tj. 2 lub maks. 4 szt. Oznacza to, że w zależności od przypadku, możemy mieć 1, 2 lub 4 lampy drogowe w motocyklu (por. pytanie o motocykle wielośladowe). Przepisy nie przewidują 3 szt. i dotyczy to również sytuacji, gdy dokładamy lampy drogowe do motocykla posiadającego lampę podwójną, gdzie jeden klosz pełni funkcję światła mijania, a drugi światła drogowego.

P: Do fabrycznej lampy centralnej ze światłami mijania i długimi, dołożyłem dwa symetrycznie umieszczone lightbary, posiadające oznaczenie B na kloszu. Sprzedawca poinformował mnie, że są to światła przeciwmgielne i ich montaż w taki sposób jest legalny. Czy ma rację?

O: Ma rację jak najbardziej, gdyż rozporządzenie zezwala na montaż świateł przeciwmgłowych przednich w motocyklu. Jeżeli są 2 szt., to powinny być rozmieszczone symetrycznie względem środkowej osi podłużnej pojazdu. Jeżeli przy montażu zachowano odpowiednie proporcje, wysokość i odległość (nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu, nie niżej niż 250 mm i nie wyżej niż światło mijania) oraz zapewniono właściwe podłączenie elektryczne, to można być pewnym zgodności z przepisami.

P: Zastanawiałem się, czy można spełnić przepisy w ten sposób, żeby względem fabrycznej lampy centralnej zamontować symetrycznie z jednej strony (np. prawej) jedno światło przeciwmgielne (doświetla pobocze), a z drugiej strony (np. lewej) jedno dodatkowe światło długie (oświetla środek jezdni). W ten sposób mielibyśmy dwa światła długie (centralne i boczne) oraz jedno przeciwmgielne przednie, co powinno być zgodne z przepisami.

O: Takie rozwiązanie nie jest możliwe. Głównie dlatego, że, zgodnie z rozporządzeniem: „światła pojedyncze motocykla powinny być umieszczone w podłużnej osi środkowej pojazdu; światła występujące parami powinny być symetryczne względem podłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu.” W tym wypadku skoro jest jedno światło przeciwmgłowe, powinno zostać ono umieszczone pośrodku (np. tuż pod centralną lampą motocykla). To samo tyczy się światła długiego, które może występować w symetrii tylko z drugą sztuką światła drogowego (jeżeli jednak będzie ich razem 3 szt., to odpada) lub ze światłem mijania, nie zaś ze światłem przeciwmgłowym.

P: A czy można zamontować pojedynczy, dodatkowy reflektor pod fabryczną lampą mijania / drogowych? Pomijam aspekt wizualny tego (mniej atrakcyjny niż przy symetrycznych lightbarach), ale w jakiś sposób zgodny z przepisami.

O: Nie ma jakichkolwiek dylematów odnośnie pojedynczej lampy przeciwmgłowej, zwłaszcza że mamy tu klarowny wybór – albo pojedyncza po środku, albo dwie symetrycznie. Wątpliwości mogą się pojawić, gdy ma być to dodatkowy reflektor drogowy lub/i mijania. Biorąc pod uwagę dopuszczalność dwóch świateł drogowych w motocyklu, powstaje na tym tle pytanie, czy dwie różne lampy emitujące światło drogowe (np. jedna w fabrycznym kloszu ze światłami mijania, a druga oddzielnie jako reflektor dodatkowy) należy traktować jako parę czy też nie?

Krajowe rozporządzenie tego nie wyjaśnia, natomiast międzynarodowy Regulamin nr 53 EKG ONZ – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii L3 w odniesieniu do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej daje już pewne wskazówki w poz. 5.5, gdzie czytamy: „W przypadku braku szczegółowych instrukcji: (…) światła stanowiące parę i spełniające tą samą funkcję: montuje się symetrycznie względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej; są względem siebie symetryczne w odniesieniu do środkowej płaszczyzny wzdłużnej; spełniają te same wymogi kolorymetryczne; oraz mają identyczne nominalne właściwości fotometryczne (…)”.

Powyższe oznaczałoby, że 2 szt. tego samego rodzaju światła niekoniecznie muszą być traktowane jako para. W związku z powyższym nasuwa się pytanie, czy możemy dołożyć drugi reflektor akcesoryjny o odmiennych właściwościach (np. mniejszy), a jeśli tak to w jaki sposób.

Cytowane rozporządzenie po raz kolejny wyjaśnia nam to w sposób klarowny:
Poz. 6.1.3.1.1.: „Niezależne światło drogowe może być zamontowane powyżej, poniżej lub obok innego światła przedniego: jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, to środek odniesienia światła drogowego musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli światła te są umieszczone jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu.”
Poz. 6.2.3.1.1. „Niezależne światło mijania może być zamontowane powyżej, poniżej lub obok innego światła przedniego: jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, to środek odniesienia głównego światła mijania musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli światła te są umieszczone jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu.”

Chcąc dodatkowo uzyskać potwierdzenie takiego stanu rzeczy, biorąc pod uwagę brak regulacji tej kwestii w krajowym rozporządzeniu, zwróciliśmy się z zapytaniem do Instytutu Transportu Samochodowego z prośbą o wyjaśnienie. Pan Sebastian Niciecki z ITS udzielił następującej odpowiedzi:
„Światła występujące parami to np. kierunkowskazy. I wtedy muszą być one oddalone od osi pojazdu o taką sama odległość w prawo i w lewo (…). Jeżeli zastosujemy 1 szt. światła mijania (może być połączone z drogowym) i osobno, dodatkowo, samo światło drogowe, wtedy powinny być zamontowane w płaszczyźnie symetrii motocykla, jedno nad drugim.”

Biorąc pod uwagę cytowany Regulamin EKG ONZ oraz wyjaśnienia ITS, za legalny można uznać montaż poniżej lub nad światłem głównym dodatkowego lightbaru mijania lub drogowego, bądź też spełniającego obie te funkcje.

Schody pojawiają się natomiast w przypadku, kiedy motocykl ma symetrycznie umieszczone wobec siebie światło mijania i światło drogowe. Powstaje w takim przypadku wątpliwość, czy pod/nad nimi można umieścić dodatkowe lampy, a jeśli tak, to w jaki sposób? Jeżeli zamontujemy dodatkowe światło w środkowej płaszczyźnie to nie spełnimy wymogu tego samego środka odniesienia dla światła głównego i dodatkowego. Z kolei umieszczenie dwóch świateł nad/pod – symetrycznie jak w przypadku reflektorów głównych – spełnia ten ostatni warunek, lecz stanowi rozwiązanie, którego ww. regulamin i rozporządzenie nie regulują wprost.

Dlatego też, decydując się na tego rodzaju sposób montażu, zalecamy udać się na uprawnioną stację diagnostyczną w celu zdiagnozowania oświetlenia pojazdu i uzyskania stosownej opinii (najlepiej w formie pisemnej) odnośnie prawidłowości usytuowania. Ze względów bezpieczeństwa należy się również upewnić, czy zamontowany poniżej reflektora głównego lightbar podczas pracy przedniego widelca zawieszenia nie będzie uderzał o błotnik.

Z kolei montaż ponad głównym reflektorem, jeśli mamy do czynienia ze światłem mijania lub mijania / drogowym, nie powinien – zgodnie z krajowym rozporządzeniem – przekraczać wysokości 1200 mm. Inna rzecz to względy estetyczne, gdyż dodatkowy reflektor ponad głównym może nie prezentować się atrakcyjnie pod względem wizualnym.

P: Czy jest jakikolwiek inny sposób na legalny montaż symetryczny lightbarów ze światłami długimi do cruisera z pojedynczą lampą?

O: Owszem. Można rozważyć cztery warianty montażu, w tym dwie opcje alternatywne.

Wariant 1

W przypadku pojedynczego reflektora fabrycznego – biorąc pod uwagę, że po dołożeniu 2 szt. dodatkowych reflektorów ze światłami długimi, mamy 3 szt. lamp drogowych – najprościej byłoby zastąpić centralną lampę ze światłami mijania / drogowymi (homologacja C/R), lampą posiadającą funkcję światła mijania bez światła drogowego (homologacja C). Wówczas mamy jedno centralne światło mijania oraz dwa symetrycznie umieszczone światła długie. Jedyny problem jest taki, że bardzo trudno dostać pojedynczą lampę centralną do motocykla, która posiada światło mijania, a nie posiada światła drogowego.

Wariant 2

Rezygnacja z lightbarów emitujących światło drogowe, a zamiast tego zastąpienie fabrycznej lampy centralnej, emitującej światła mijania i długie, podwójną lampą motocyklową, w której zarówno prawy jak i lewy klosz posiada funkcję światła mijania i długich.
Należy podkreślić, iż w przypadku motocykla nie ma obowiązku zachowania min. 600 mm odstępu w przypadku 2 szt. świateł mijania.
W opisywanym powyżej układzie mamy dozwolone przepisami po 2 szt. symetrycznie umieszczonych:

  • świateł mijania,
  • świateł drogowych.

Wariant 3.

Zastąpienie fabrycznej lampy centralnej, emitującej światła mijania i długie, podwójną lampą motocyklową, w której zarówno prawy jak i lewy klosz posiada tylko funkcję światła mijania. Do tego dołożenie symetrycznych lightbarów ze światłem drogowym. Możliwy problem jest taki, jak w wariancie nr 1 – bardzo trudno może być dostać podwójną lampę motocyklową, która posiada wyłącznie funkcję światła mijania bez świateł drogowych (jw. – brak wymogu 60 cm rozstawu świateł mijania w motocyklu).
Tak czy inaczej, w opisywanym powyżej układzie mamy również dozwolone przepisami po 2 szt. symetrycznie umieszczonych:

  • świateł mijania,
  • świateł drogowych.

Wariant 4

To wariant nr 1, nr 2 lub nr 3 z dodaniem lightbarów przeciwmgłowych (homologacja B lub F3)

P: A jak jest z motocyklami wielośladowymi? Czy na nich można montować aż 4 światła drogowe i czy szerokość np. wózka bocznego bierze się też pod uwagę?

O: W tej kwestii również poprosiliśmy o opinię Instytut Transportu Samochodowego i od Pana Sebastiana Nicieckiego otrzymaliśmy następującą informację:
„Szerokość wózka bocznego zalicza się do szerokości całkowitej motocykla. W dyrektywie 2009/67/WE dotyczącej rozmieszczenia oświetlenia na pojazdach kategorii L, dla kategorii L3e i L4e dopuszczone są tylko 2 światła mijania i 2 drogowe, a dla motorowerów i motocykli trzykołowych (odpowiednio kat. L2e i L5e) o szerokości powyżej 1300 mm obowiązkowe są 2 światła mijania i drogowe — dotyczy to nowych pojazdów (wymagania homologacyjne). Nie ma w dyrektywie ani jednej wzmianki o możliwości montażu większej niż dwa ilości świateł drogowych.

Rozporządzenie o warunkach technicznych dotyczy pojazdów już zarejestrowanych w Polsce. Jeżeli ustawodawca, ogólnie, dla motocykli szerszych od 1,3 m przewidział możliwość montażu ilości świateł jak dla pojazdów samochodowych, to jest to dopuszczalne. Należy jednak pamiętać, że suma światłości wszystkich świateł drogowych w motocyklu, nie może przekroczyć 120000 kandeli.”

Ural Yamal — motocykl z wózkiem bocznym i podwójnymi halogenami, oparty na podzespołach z Urala Ranger z napędem na wózek boczny. Limitowana edycja przeznaczona wyłącznie na rynek amerykański.

Kontynuuj czytanie na kolejnych stronach:

Podziel się:

Przeczytaj także:

Także w kategorii Blogi:

Vlogi motoryzacyjne Elektryczne nowinki - część I Audi TT - trzy generacje stylu Classic Auto - 50 lat Porsche 911 Rodzaje napędów hybrydowych Niech wróci grupa B i zabije rajdy Zachowanie kierowców na polskich autostradach – czyli never ending story Kupić samochód za rozsądną cenę - Hyundai/Kia oraz Nissan/Dacia Giełda klasyków: 63 miliony dolarów za klasyki w Nowym Jorku Giełda klasyków: Paryskie boginie Audi A5 (2017) - czas na nowe coupé "Paris et Tour Auto 2015" cz. 2